progeCAD.pl banner
Witaj na stronie startowej
Dodatkowe Dni Otwarte dla zawodu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kierunkami kształcenia w czasie dni otwartych szkoły w dniu 17 kwietnia br. oraz pojawiającymi się pytaniami o dodatkowe informacje związane z przebiegiem kształcenia w danym zawodzie, uruchamiamy od 22 kwietnia do 17 maja br. możliwość uzyskania dodatkowych informacji o wybranych kierunkach kształcenia za pomocą aplikacji Teams według następującego harmonogramu:


T. Teleinformatyk, Monter sieci                                                     czwartek 15:00-15:45
i urządzeń telekomunikacyjnych

Link do spotkania


T. Programista                                                                                 czwartek 17:00-18:00

Link do spotkania


T. Elektryk ,Elektryk, Elektromechanik                                           poniedziałek 14:00-14:45

Link do spotkania


T. Elektronik, Elektronik                                                                  poniedziałek 15:00-16:00

Link do spotkania


T. Automatyk, Automatyk                                                               poniedziałek 18:00-19:00

Link do spotkania


T. Robotyk                                                                                       wtorek 15:00-16:00

Link do spotkania


T. Mechatronik, Mechatronik                                                         wtorek 16:00-17:00

Link do spotkania


T. Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej                           środa-14:00-14:45

Link do spotkania


T. Informatyk                                                                                  środa 14:45-15:30

Link do spotkania


T. Energetyk                                                                                    środa 16:30-17:15

Link do spotkania

 
Dzień Otwarty „Elektryka” On-line PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Poszukujecie takiego kierunku, który zapewni Wam dobry i skuteczny start w dorosłe życie? Dążycie do ciekawych i oryginalnych rozwiązań? To dołączcie do NAS !!!

Zespół Szkół Elektrycznych , aby pomóc Wam w dokonaniu trudnego wyboru zorganizował dla Was Dzień Otwarty w „Elektryku” on-line.

Jeżeli masz pytania dotyczące interesującego Ciebie kierunku kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych, podczas Dnia Otwartego „Elektryka” 17 kwietnia 2021 r. od 900 do 1300 za pośrednictwem platformy MS Teams możesz połączyć się ze spotkaniem na którym nauczyciele przedmiotów zawodowych udzielą Tobie wszystkich niezbędnych informacji o wybranym kierunku kształcenia i przyszłym zawodzie.

*Do połączenia się potrzebna jest aktualna przeglądarka Google Chrome, Microsoft Edge lub aplikacja MS Teams


Technik Robotyk (Nowy kierunek!!!)

Link do opisu kierunku: Technik Robotyk

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0c1c418727f4752a1d4c09015c11ad9%40thread.tacv2/1618216186320?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Elektryk / Elektryk

Link do opisu kierunku: Technik Elektryk

Link do opisu kierunku: Elektryk

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeae9d5483c4c4f52905d8dd69f1c45c2%40thread.tacv2/1618215015738?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Elektronik / Elektronik

Link do opisu kierunku: Technik Elektronik

Link do opisu kierunku: Elektronik

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac92e129e6594419588f382c1cd07b1b8%40thread.tacv2/1618215358910?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Mechatronik / Mechatronik

Link do opisu kierunku: Technik Mechatronik

Link do opisu kierunku: Mechatronik

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb578feedcd94483a426d024841c0c5f%40thread.tacv2/1618215531917?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Energetyk

Link do opisu kierunku: Technik Energetyk

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5144b651def249938903c1f91878fb9f%40thread.tacv2/1618215622292?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Informatyk

Link do opisu kierunku: Technik Informatyk

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c4936869e2743d9a6b18d4ff324852d%40thread.tacv2/1618215720618?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Teleinformatyk / Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Link do opisu kierunku: Technik Teleinformatyk

Link do opisu kierunku: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac78e3f5d00df4b64931e90f730d6ca23%40thread.tacv2/1618215804292?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik OZE

Link do opisu kierunku: Technik OZE

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8557fc17b99b41a493d10afed7d8e765%40thread.tacv2/1618215943068?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Automatyk / Automatyk

Link do opisu kierunku: Technik Automatyk

Link do opisu kierunku: Automatyk

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acde85001df404ab8b2e9ac4755c75d4f%40thread.tacv2/1618216028761?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Technik Programista

Link do opisu kierunku: Technik Programista

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3caab0151a0b41e581dd0dc0b8b582c8%40thread.tacv2/1618216109260?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

Elektromechanik

Link do opisu kierunku: Elektromechanik

Link do spotkania na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe474b5b4ff243e2b6b279f4a9be6539%40thread.tacv2/1618216257184?context=%7b%22Tid%22%3a%22f48b46ff-0db1-4f28-b38a-c61a256f3017%22%2c%22Oid%22%3a%225cfae6c2-87ad-4638-9f73-38e0be65d2fd%22%7d

 
ZAPROSZENIE – Przyjdź, Zobacz i Dołącz do Nas !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjra Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. to szkoła  z wieloletnią tradycją (w tym roku obchodzimy jubileusz 75 – lecia).

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, mamy nadaną akredytację OKE Poznań  i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów maturalnych i zawodowych, czego dowodem są wysokie lokaty w „Ogólnopolskim Rankingu Szkół”, mamy szereg przyznanych certyfikatów jak np. certyfikat Lidera nowych technologii, certyfikat „Szkoła ucząca  racjonalnego gospodarowania energią”, certyfikat „Fundacji rozwoju talentów”, a podsumowaniem tych osiągnięć jest przyznany szkole Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Młodzież bierze aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych  zajmując czołowe miejsca w kraju.

Zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych, dzięki którym doposażyliśmy pracownie i laboratoria naszej szkoły w nowoczesny sprzęt  i pomoce dydaktyczne.

Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania w trakcie nauki dodatkowych kwalifikacji np.  1 kV, Akademia CISCO, ECDL, ECC, budowa i programowanie mikrokontrolerów, itp.

Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i firmach usługowych. W gorzowskim „Elektryku” będziesz nie tylko się uczyć i stosować wiedzę teoretyczną w praktyce, ale także rozwijać  swoje zainteresowania i zdobywać dodatkowe umiejętności.

Możesz realizować swoje pasje w kołach zainteresowań: krótkofalarskim, fotograficznym, filmowym, dziennikarskim, muzycznym, prowadzonych przez hobbystów  i profesjonalistów.

Wszystkie obiekty są całodobowo monitorowane, co wydatnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.

Dla uczniów spoza Gorzowa szkoła zapewnia miejsca w swoim internacie „AMICUS”.

Absolwenci Szkoły Podstawowej, dołączcie do nas !. Możesz podjąć naukę w zawodach:

Technikum :

1. Technik elektryk,
2. Technik elektronik,
3. Technik informatyk,
4. Technik teleinformatyk,
5. Technik mechatronik,
6. Technik energetyk,
7. Technik OZE,
8. Technik programista,
9. Technik automatyk,
10. Technik robotyk.

w Branżowej Szkole I Stopnia :

1. Elektryk,
2. Elektronik,
3. Elektromechanik,,
4. Automatyk,
5. Mechatronik,
6. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę naszej szkoły www.elektryk.gorzow.pl lub jak będzie taka możliwość  odwiedź nas w realu :)

 
Sukces młodych wynalazców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

30 marca 2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. odbyły się eliminacje okręgowe XLVII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość dla okręgu Lubuskie Północ. Zgodnie z przewidywaniami:

1 miejsce zajął Jakub Pawłowski z 4 Tb technik mechatronik.

2 miejsce Kacper Snopek z 3 Tc technik automatyk.

Obaj uzyskali tytuł laureata okręgowego i będą reprezentować okręg na zawodach III stopnia - finale ogólnopolskim.

4 miejsce uzyskał Dawid Hajduk z 3 Tc technik automatyk. Zespołowo kolejny raz wygrała drużyna Zespołu Szkół Elektrycznych

Cała grupa była przygotowywana przez mgr inż. Ryszarda Miąsko

 
Nasi Energetycy wśród najlepszych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Uczniowie naszego Technikum w Zawodzie Technik Energetyk wystartowali w 7. Konkursie Wiedzy o Energetyce Politechniki Warszawskiej. Ma on zakres ogólnopolski a w tym roku odbywał się w całości online. Etap eliminacyjny odbył się 12 marca, a po nim trzech naszych uczniów: Hubert Szala, Michał Olbryś oraz Jakub Białczak zakwalifikowało się do etapu finałowego.

Na finał, który odbył się 8. kwietnia uczniowie musieli się przygotować nie tylko z szerokiego zakresu wiedzy, ale także stworzyć projekt według ogólnych wytycznych.

Po bardzo wnikliwej analizie prac przez Komisję konkursową oraz szeregu pytań, na które odpowiadali finaliści, Hubert Szala zajął ex aequo trzecie miejsce, a tym samym stał się laureatem i otrzymał indeks na kierunek Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Warto zaznaczyć, że zarówno Michał jak i Jakub odnieśli bardzo duży sukces, dostając się do finału, są bowiem dopiero uczniami drugich klas.

Wszystkim trzem należą się zatem gratulacje.


Więcej szczegółów na stronie internetowej konkursu:

https://konkursenergetyczny.itc.pw.edu.pl/?page_id=48


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 174
Copyright © 2021 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.