progeCAD.pl banner

MechatronikMechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Słowo mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań np. przez zmianę oprogramowania i potrafią komunikować się z człowiekiem. Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.
Program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy elektrotechniki
 • Materiałoznawstwo zawodowe
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pracownia elektrotechniki i metrologii
 • Pracownia rysunku technicznego
 • Pracownia montażu mechatronicznego
 • Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Zajęcia praktyczne
Dla zawodu mechatronik wyodrębniono kwalifikację:

 • EE.2 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.


W związku z tym absolwent w zawodzie mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1)      Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2)      Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3)      Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.


Prezentacja kierunku

Filmiki opisujące zawód:

https://www.youtube.com/watch?v=Xmam1Qqjiwg

https://www.youtube.com/watch?v=4mL8nsLM4EM

Opracował mgr inż. Ryszard Miąsko

 
Copyright © 2021 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.