progeCAD.pl banner
„Elektryk” po raz kolejny w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Rok szkolny 2011/2012


Od kilku lat nieustannie nasza szkoła zajmuje wysokie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół, który przygotowywany jest przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Ranking tworzony jest osobno dla szkół ogólnokształcących i techników. Kryterium oceny szkół w rankingu jest wskaźnik rankingowy, na który składają się sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminów  zawodowych, jak również   opinia akademicka.

W tym roku Technikum Nr 7 Zespołu Szkół Elektrycznych uplasowało się na 191 miejscu w kraju (na 2240 szkół ), na 5 miejscu w województwie lubuskim (na 73 szkoły) a na 2 w Gorzowie. W ogólnopolskim rankingu szkół tworzony jest również ranking maturalny, w którym brany jest pod uwagę wynik egzaminów maturalnych zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i  dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tu zdecydowanie wypadliśmy lepiej, bo w kraju jesteśmy na 88 miejscu, na 2 w województwie, a na 1 w Gorzowie.

Wysokie miejsce w rankingu zawdzięczamy wytężonej nauce naszych uczniów oraz ciężkiej pracy wszystkich nauczycieli. Ranking ma pomóc gimnazjalistom w wyborze najlepszej szkoły, która umożliwi im dostanie się na dobre studia i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Wysoki poziom nauczania i sukcesy naszej szkoły potwierdza wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), który pozwala oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia, a który mamy również wysoki.

Gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Krystyna Leśko

 
Copyright © 2023 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.