Praktyczny program nauczania z zakresu OZE

Dnia 24 września 2013 r. nauczyciele naszej szkoły Zuzanna Kuźmińska i Krzysztof Ląd uczestniczyli w konferencji pt. „Praktyczny program z zakresu OZE– innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

Organizatorem spotkania byli EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.

W trakcie konferencji uczestnikom zaprezentowano innowacyjny program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii" wraz z obudową dydaktyczną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu.

Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii" został opracowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki, zasadami konstruowania programów nauczania dla zawodów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powstał on we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie i uzyskał jego pozytywną rekomendację.

Poza tym uczestnicy dyskutowali, dlaczego warto realizować w szkole innowacyjny program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii".

Niewątpliwie potrzeba edukacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jest ogromna, ponieważ Polska wstępując do UE przyjęła zobowiązanie, dzięki któremu energetyka w naszym kraju będzie przyjazna środowisku naturalnemu. Służy temu tzw. Program "Trzech dwudziestek", które UE przyjęła w marcu 2007 r. na szczycie w Brukseli. Ponadto zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie coraz większe. Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii to ogromna szansa dla uczniów na zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Uczestnicy konferencji otrzymali następujące materiały:

  • Program nauczania przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii",
  • Wskazania metodyczne dotyczące realizacji programu przedmiotu "Odnawialne Źródła Energii"
  • Materiał wspierający realizację programu "Odnawialne Źródła Energii" będący kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

 

mgr inż. Zuzanna Kuźmińska

mgr inż. Krzysztof Ląd

 
Copyright © 2018 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.