Pyrzycka geotermia bez tajemnic. PDF 


Dnia 23 października br. uczestnicy projektu „Teletronik -cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” brali udział w wycieczce do  Ciepłowni Geotermalnej w Pyrzycach, jednej z najnowocześniejszych w Europie.

Celem wycieczki było wzbogacenie procesu kształcenia z zakresu optymalnego wykorzystania układu geotermalnego, jak również kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w celu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii i zoptymalizowanie gospodarki cieplnej.Wycieczka rozpoczęła się ciekawą prelekcją z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji przygotowanej przez pracownika ciepłowni - p. Anettę Głuchowską, w czasie której zapoznała uczniów z historią powstawania zakładu, techniką dokonywania odwiertów, podstawowymi parametrami eksploatacyjnymi układu geotermalnego. Podała uczniom wymagania jakim powinny odpowiadać instalacje zasilane z sieci niskotemperaturowej oraz wskazała korzyści ekologiczne budowy nowego systemu ciepłowniczego zasilanego z ciepłowni geotermalnej. Poinformowała, że system ciepłowniczy w Pyrzycach obejmuje:

  • ciepłownię geotermalno-gazową o mocy szczytowej 48 MW,
  • sieć cieplną z rur preizolowanych (15 km),
  • sieć sterowniczo-sygnalizacyjną (28 km),
  • 66 węzłów cieplnych (w pełni zautomatyzowanych).


Po prelekcji uczestnicy wycieczki przeszli do hali ciepłowni, gdzie na podstawie schematu działania ciepłowni geotermalno-gazowej (rys. 1) zostali zapoznani z procesem technologicznym pozyskiwania energii cieplnej ze złóż geotermalnych.


Rys. 1. Uproszczony schemat ciepłowni geotermalnej.


Po części teoretycznej uczniowie mieli możliwość skonfrontowania zdobytej wiedzy z praktycznym zastosowaniem omówionego schematu w trakcie oprowadzania po hali ciepłowni, na której znajdują się zespoły filtrów workowych, niskotemperaturowe wymienniki geotermalne, absorpcyjne pompy ciepła, wysokotemperaturowe kotły gazowe oraz niskotemperaturowe kotły gazowe. W trakcie zwiedzanie budynku ciepłowni uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli nie tylko urządzenia biorące udział w procesie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem ujęć geotermalnych ale  również miniaturowy młyn z wodą termalną.

Zwiedzanie terenu zakładu uczestnicy wycieczki rozpoczęli od obejrzenia instalacji odwiertu GT-1. Pyrzycka ciepłownia geotermalna pobiera wodę za pomocą dwóch otworów wydobywczych z głębokości 1650 m. Średnia temperatura wody w złożu wynosi około 64oC. Wydobyta woda przepływa przez zespół filtrów do geotermalnych wymienników ciepła. Konieczność zastosowania wymienników ciepła pomiędzy obiegiem wody geotermalnej a sieciowej wynika z korozyjnego oddziaływania wód geotermalnych na poszczególne elementy instalacji, co ma związek z jej wysoką mineralizacją (zawartość NaCl w pyrzyckiej solance jest sześciokrotnie wyższe niż w wodach Bałtyku). Po wyjściu z wymienników ciepła woda termalna przechodzi przez baterię filtrów końcowych i zostaje wpompowana do dwóch otworów zatłaczających znajdujących się w odległości 2 km od hali ciepłowni.

Obecnie ciepło odebrane wodzie termalnej średnio stanowi około 54% rzeczywistego zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Dodatkowo dzięki użytkowaniu ciepłowni geotermalnej zmniejszono emisje: dwutlenku siarki o 100%, 28-krotnie dwutlenku węgla, ponad 34-krotnie tlenków azotu.

Końcowym punktem programu zwiedzania Ciepłowni Pyrzyce był test sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy przez naszych uczniów, przeprowadzony w formie krzyżówki tematycznej.

Wycieczkę zakończył spacer po zabytkowej części Pyrzyc, w trakcie którego zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Pyrzyckiej mieszczące się w kaplicy św. Ducha oraz mini tężnie usytuowane po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów miejskich.

Wszyscy uczestnicy wycieczki z wyjazdu wrócili zadowoleni i bogatsi o ciekawe doświadczenia oraz nową wiedzę.


mgr inż. Zuzanna Kuźmińska

 
Copyright © 2020 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.