Wycieczka zawodoznawcza

Dnia 10 grudnia br. 12 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Szczecina, gdzie brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość”. Jej celem było poszerzenie wiedzy z następujących obszarów:

  • elektroniki profesjonalnej i użytkowej,
  • systemów i układów telekomunikacyjnych,
  • technik informacyjno-pomiarowych,
  • przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników,

jak również zapoznanie się z kierunkami kształcenia w ZUT.


Rolę przewodnika po Wydziale Elektrycznym pełnił dr inż. Krzysztof Jaroszewski - Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Rekrutacji Wydziału Elektrycznego.

Pierwszym punktem programu wycieczki było zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną wykorzystywaną na zajęciach z automatyki i robotyki, którą zaprezentowali opiekunowie następujących pracowni i laboratoriów:

  • sali laboratoryjnej wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie firmy National Instruments,
  • Laboratorium Manipulatorów Przemysłowych i Robotów Mobilnych wyposażonego w roboty przemysłowe Movemaster Mitsubishi o sześciu stopniach swobody,
  • Laboratorium Sterowników Programowalnych Automatyki wyposażonego w 12 stanowisk ze sterownikami S7-1200 (6 sztuk jest nagrodą firmy Siemens).

Następnie uczniowie przeszli do pomieszczeń naukowo-badawczych Katedry Telekomunikacji i Fotoniki, po których oprowadził ich mgr inż. Andrzej Niestorowicz.W Laboratorium Optoelektroniki młodzież zobaczyła jak zbudowany jest laser na przykładzie lasera gazowego i została zapoznana z właściwościami światła laserowego.

Duże zaciekawienie zwiedzających wzbudziła Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych oraz Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia, gdzie na stanowiskach badawczych przewidziano możliwość zestawienia światłowodowej pasywnej sieci jednofalowej lub wielofalowej o dowolnej konfiguracji, możliwość testowania poszczególnych fragmentów toru lub elementów toru, analizę parametrów optycznych toru oraz analizę transmisji sygnału w torze światłowodowym. Uczniowie zobaczyli sprzęt pomiarowy wykorzystywany do badania sygnału optycznego oraz spawarkę światłowodową.

Dzięki wyczerpującej prezentacji młodzież ZSE uzyskała kompletną wiedzę, co się dzieje z sygnałem i  jaką musi przebyć drogę, aby w efekcie końcowym otrzymać w domu usługę w postaci Internetu.

Po krótkiej przerwie na posiłek kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Prodziekanem ds. nauczania dr hab. inż. Krzysztofem Okarmą, profesorem ZUT, który zapoznał naszych uczniów z atrakcyjną ofertę dydaktyczną Wydziału. Z wykorzystaniem prezentacji przedstawił historię i strategię rozwoju Wydziału, omówił cztery kierunki kształcenia: automatykę i robotykę, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę oraz w szczególności teleinformatykę. Uwagę słuchaczy zwrócił też na działalność i osiągnięcia licznych, prężnie działających kół naukowych.

Kończąc swoje wystąpienie Prodziekan zaprosił uczniów na zajęcia z programowania poprowadzone przez dr inż. Piotra Lecha, w trakcie których wykazał się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale i darem nawiązywania świetnego kontaktu z młodzieżą.

Ostatnim punktem programu wyjazdu był udział uczniów w wykładzie na temat „Teleportacja kwantowa - fotony, atomy i co dalej?”, który wygłosił dr inż. Marek Wichtowski z Katedry Telekomunikacji i Fotoniki.

W ramach wykładu słuchacze dowiedzieli się jak przebiega teleportacja kwantowa. Zdaniem fizyków różni się ona od tego, co wyobrażamy sobie pod pojęciem teleportacji przede wszystkim faktem, że przenoszone kwanty nie wędrują w przestrzeni, żeby znaleźć się w innym miejscu. Są tam za to „odwzorowywane”. Dzieje się tak dzięki tzw. splątaniu kwantowemu, którym połączone są ze sobą cząstki. Słuchacze poznali również przykłady dowodzące, że teleportacja stanów kwantowych jest realna. Jeśli chodzi o kwantową teleportację większych obiektów, w tym ludzi, uczeni są niezwykle ostrożni z podawaniem dat. Prawa natury nie stoją na przeszkodzie, by tego dokonać. Jednak złożoność problemu jest tak ogromna, że nikt jeszcze nie myśli o tym poważnie.

Wycieczka do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego była ciekawa, pouczająca i w zgodnej opinii spełniła oczekiwania uczniów kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk oraz technik informatyk. Uczestnicy z wyjazdu wrócili pełni wiedzy i niezapomnianych wrażeń.

W związku z powyższym składamy szczególne podziękowania dr inż. Krzysztofowi Jaroszewskiemu, który dołożył wszelkich starań, żeby program pobytu na terenie Uczelni obfitował w atrakcyjne pokazy, prezentacje i zajęcia laboratoryjne na najwyższym poziomie.


Informacje i zdjęcia:

opiekun wycieczki,

mgr inż. Zuzanna Kuźmińska

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.