Harmonogram rekrutacji 2017/2018


ZARZĄDZENIE Nr 18/2017
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy i publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C
Ustawy - PRAWO OŚWIATOWE, TJ. BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, I NA SEMESTR PIERWSZY KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH.


Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05.2017 - 26.05.2017

7.05.2017 - 12.05.2017

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23.06.2017 - 27.06.2017


Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2017 - godz. 12:00

2.08.2017 o godz. 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 06.07.2017

do godz. 15.00

do 7.08.2017

do godz. 15:00


Pełna treść zarządzenia w linku poniżej:

POBIERZ

 
Copyright © 2018 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.