Technik EnergetykEnergetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. W codziennym życiu  obejmuje kwestie dostarczania energii w dwóch postaciach: energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Dziś czołowe przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce borykają się z deficytem średniej kadry technicznej, brakiem  młodych pracowników z wykształceniem niezbędnym do pracy w branży energetycznej.  Przemysł ten potrzebuje średniej kadry technicznej do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach.Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej.

Po zakończeniu czteroletniej edukacji absolwent w zawodzie technik energetyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
  • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
  • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.


Technik energetyk będzie mógł uzyskać dwie kwalifikacje:

  • EE.24 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
  • EE.25 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.


Gdzie znajdzie zatrudnienie?

  • w zakładach wytwarzających konwencjonalnie i niekonwencjonalnie, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną (elektrownie,  zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, zakłady wydobywcze i magazynujące paliwa)
  • w budownictwie i  przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, energetyków, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej
  • w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalistów do spraw kontroli technicznej, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.Prezentacja kierunku

Opracował: mgr inż. Marcin Stankowski

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.