Zespół Elektrowni Wodnych w Niedzicy


Elektrownia w Niedzicy korzysta z zasobów Zbiornika Czorsztyńskiego, który mieści 232 mln metrów 3 wody. Wykorzystana woda spływa do Zbiornika Sromowskiego będącego z kolei źródłem wody dla Elektrowni Sromowce Wyżne. Przed 2001 rokiem elektrownia w Niedzicy w trybie pompowym przepompowywała wodę ze zbiornika Sromowce Wyżne do Zbiornika Czorsztyńskiego.  Obecnie pracuje wyłącznie w trybie turbinowym, w praktyce jest więc elektrownią przepływową. Elektrownia ta wyposażona jest w 2 turbiny odwracalne typu Deriaza. Waga jednego hydrozespołu - turbiny wraz z generatorem wynosi 250 t. Budynek elektrowni posiada 7 kondygnacji i jest posadowiony 40 m pod ziemią. Woda do elektrowni doprowadzona jest ze zbiornika dwoma wydrążonymi w skale sztolniami o średnicy 7 m.

Charakterystyczne parametry elektrowni w Niedzicy:

  • moc przy pracy turbinowej: 2 x 46,375 MW
  • moc przy pracy pompowej: 2 x 44,5 MW
  • wysokość spadu wody: 40-50 m
  • generowane napięcie: 15 kV

Inżynierowie oprowadzający po obiekcie elektrowni zapoznali młodzież z jego rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W trakcie zwiedzania udostępniono uczniom m.in. wewnętrzny balkon widokowy, hale z turbozespołami i nastawnie, a następnie umożliwiono przejście 256 m galerią kontrolną zapory poprowadzoną w skale, 50 m pod wodą i nasypem zapory.


Warto wspomnieć, że zapora w Niedzicy jest najwyższą w Polsce zaporą ziemną z centralnym uszczelnieniem glinowym. Jej wysokość wynosi 56 metrów a długość 404 metry.

Uzupełnieniem zwiedzania zapory i elektrowni była projekcja filmu, który zawierał informacje o historii budowy zapory, trójwymiarowe animacje o zasadach działania elektrowni oraz poruszał zagadnienia ekologiczne.

Na koniec wizyty w elektrowni inżynier-przewodnik podsumował wiadomości i podkreślił, że Zespół Elektrowni w Niedzicy oprócz taniej i ekologicznej energii elektrycznej zabezpiecza tereny leżące w dole Dunajca przed powodzią. Zweryfikował również wiedzę uczniów nabytą w trakcie zwiedzania elektrowni za pomocą testu wyboru.

Uczestnicy wycieczki, mimo niesprzyjającej aury, wrócili do domu zadowoleni, pełni wrażeń a przede wszystkim bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia.


mgr inż. Zuzanna Kuźmińska


 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.