progeCAD.pl banner

Psycholog udziela wsparcia i pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.


- Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu talentów

- Pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne i budować skuteczne zespoły

- Pomaga rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i zdiagnozować silne strony


- Pomaga rodzicom spojrzeć szerzej na świat ich dzieci

- Zapoznaje rodziców ze skutecznymi metodami komunikacji z dziećmi

- Wskazuje możliwości uzyskania dalszych konsultacji w placówkach w regionie


- Współuczestniczy z nauczycielami w rozwią­zy­wa­niu bieżących problemów wycho­waw­czych uczniów i rozwijaniu ich potencjału

- Dzieli się wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych

- Pomaga wypracować indywidualną formę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tych, którzy wykazują szczególne uzdolnienia


HARMONOGRAM PRACY

gab. Dąbrowskiego 33

mgr Klaudia Dąbrowska

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dzień

Tygodnia

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Godziny

pracy

8.00-13.30

GIM

8.00-13.30

GIM

08.00-13.30

8.00 -12.45

8.45-15.00

GIM

Porad i wsparcia psychologicznego udziela Klaudia Dąbrowska

Kontakt:

tel. (95) 722 36 39 w. 137

porad i wsparcia psychologicznego udziela Joanna Józwa Jelincić
 
Copyright © 2022 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.