progeCAD.pl banner

Psycholog udziela wsparcia i pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.


- Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu talentów

- Pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne i budować skuteczne zespoły

- Pomaga rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i zdiagnozować silne strony


- Pomaga rodzicom spojrzeć szerzej na świat ich dzieci

- Zapoznaje rodziców ze skutecznymi metodami komunikacji z dziećmi

- Wskazuje możliwości uzyskania dalszych konsultacji w placówkach w regionie


- Współuczestniczy z nauczycielami w rozwią­zy­wa­niu bieżących problemów wycho­waw­czych uczniów i rozwijaniu ich potencjału

- Dzieli się wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych

- Pomaga wypracować indywidualną formę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tych, którzy wykazują szczególne uzdolnienia


HARMONOGRAM PRACY

gab. Dąbrowskiego 33

mgr Anna Lewandowska-Solarek

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dzień

Tygodnia

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

Godziny

pracy

8.15-11.15

12.30-14.30

08.15-11.15


12.30-14.30
-

Porad i wsparcia psychologicznego udziela Anna Lewandowska-Solarek

Kontakt:

tel. (95) 722 36 39 w. 137

porad i wsparcia psychologicznego udziela Joanna Józwa Jelincić
 
Copyright © 2021 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.