Nauka w technikum realnie się opłaca
Rok szkolny 2018/2019

Uczniowie Elektryka odnoszą realne korzyści z nauki w technikum. Najzdolniejsi pierwszoklasiści w piątek 22 marca 2019 roku o godzinie 13:00 odebrali pierwsze stypendia ufundowane przez PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

Aby zostać stypendystą, należy wykazać się wysokimi wynikami w nauce. Trzej uczniowie kształcący się w zawodzie technik automatyk zapracowali na sukces. Będą otrzymywać po 500 złotych miesięcznie w drugim semestrze nauki. Jakie wyniki osiągnęli nasi stypendyści? Dawid Hajduk uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych 4.8, a z przedmiotów ogólnokształcących 5.11. Sebastian Nachowiak zakończył pierwszy semestr ze średnią 4.6 z przedmiotów zawodowych oraz 4.24 z przedmiotów ogólnokształcących.  Kacper Snopek z przedmiotów zawodowych wypracował średnią 4.6, natomiast z przedmiotów ogólnokształcących osiągnął 5.05. Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Kluczem do sukcesu okazało się połączenie  pasji, wiedzy i zaangażowania.

W Zespole Szkół Elektrycznych na mocy podpisanego porozumienia utworzone zostały klasy patronackie PGE kształcące w zawodach właściwych dla branży elektroenergetycznej, czyli technik energetyk oraz technik automatyk. Nauka w klasach patronackich z założenia przyczyni się do  efektownego wejścia przyszłych absolwentów na rynek pracy i rozpoczęcie kariery zawodowej.

Program rozpoczął się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Warto dodać, że program powstał z inicjatywy Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy. Porozumienie o utworzeniu klas patronackich podpisali 21 maja 2018 roku przedstawiciele władz PGE, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych  oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkoły
w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Elżbiety Rafalskiej, a także Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dominika Kuligowska


 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.