Rozpoczęcie XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Rok szkolny 2018/2019


29 marca 2019 r. od godzin przedpołudniowych  w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. toczył się etap okręgowy XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość. W związku z tym gościliśmy 18 uczestników i 6 opiekunów. Eliminacje przebiegały w dwóch częściach: pisemnej oraz ustnej. Dla uczestników był przewidziany również wykład o fraktalach, który wygłosi mgr inż. Marek Sitko, nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Elektrycznych. Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie uczniów  szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Uczestnicy olimpiady mają możliwość rozwijania pasji oraz poszukiwania wiedzy, wyzwalając aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia.

W okręgu lubuskie - północ Zespół Szkół Elektrycznych zajął I miejsce drużynowo, a indywidualnie I miejsce Jakub Pawłowski z klasy 2TB, II miejsce Paweł Wysoczański z klasy 3TB, IV miejsce Dawid Hajduk z 1TC. Jakub i Paweł będą reprezentować okręg w III etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Koszalinie 31 maja - 2 czerwca.


 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.