Matury 2019 w Elektryku
Rok szkolny 2018/2019

Mimo wybuchających w całej Polsce alarmów bombowych, w Zespole Szkół Elektrycznych egzaminy przebiegły bez zakłóceń i bez opóźnienia. Maturzyści w całej Polsce w dniach 6-8 maja przystąpili do egzaminu dojrzałości kolejno z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.  Wśród absolwentów gorzowskiego Elektryka do egzaminu dojrzałości przystąpiło 145 abiturientów do egzaminu z języka angielskiego oraz 3 z języka niemieckiego.

Matury potrwają do 25 maja. Wszyscy zdający muszą podejść łącznie do sześciu obowiązkowych egzaminów: czterech pisemnych (język polski, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym) oraz dwóch ustnych (język polski i obcy).

Każdemu spośród 148 maturzystów życzymy powodzenia. Jesteśmy dobrej myśli – na pewno wszyscy zdający osiągną wysokie wyniki.

Nauczyciele ZSE


 
Copyright © 2020 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.