Uczniowie z pomysłami i sukcesami!!!
Rok szkolny 2018/2019

Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem
Immanuel Kant

Z radością informujemy, że reprezentujący naszą szkołę: Jakub Pawłowski (2TB) i Paweł Wysoczański (3TB) wywalczyli tytuł finalisty XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B - Wynalazczość. Obaj uczą się w klasach o profilu technik mechatronik.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że finaliści i laureaci Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczosci uzyskali zwolninie z etapu pisemnego egzaminu praktycznego oraz mogą ubiegać się o indeksy na wybrane wydziały (np. lekarski) renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Trzydniowe zmagania olimpijskie ogólnopolskiego finału XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości trwały od 31 maja do 2 czerwca. W pierwszym i drugim dniu rywaliazcji (31 maja, 1 czerwca) odbywały się dwustopniowe eliminacje do ścisłego finału, mającego na celu wyłonienie 10 laureatów olimpiady oraz ustalenie klasyfikacji drużynowej. Pierwszym stopniem eliminacji był test składajacy się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Drugi stopień to zadania praktyczne sprawdzające umiejętność rozwiązywania problemów związanych z tematyką racjonalizacji, innowatorstwa, prawa własności przemysłowej.W ścisłym finale 10 laureatów odpowiadało na wylosowane pytania z zakresu wynalazczości, znaków towarowych i historii wynalazków.

Organizatorem Olimpiady był Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy Ministerstwa Edukacji i Urzędu Patentowego RP. Olimpiada miała charakter naukowo-techniczny. Jej celem było zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacji, nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacja twórczego myślenia.

Opiekunem merytorycznym naszych finalistów był mgr inż. Ryszard Miąsko.


Seredcznie gratulujemy osiągniecia!!!

Zuzanna Kuźmińska


 
Copyright © 2020 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.