Stypendia PGE
Rok szkolny 2019/2020

26 września o godzinie 12:15 zostały wręczone stypendia ufundowane przez PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Patronat Stypendystami w klasie drugiej technik automatyk są: Dawid Hajduk, Sebastian Nachowiak, Kacper Snopek , w klasie technik energetyk Piotr Owsik i Dawid Pawlak.

Patronatem objęte zostały dwa kierunki kształcenia: technik energetyk [311307] funkcjonujący od 4 lat i technik automatyk [311909] utworzony w ubiegłym roku. Kierunki te powstały na konkretne zapotrzebowanie lokalnych zakładów pracy z Gorzowa i okolic miasta. Uczniowie tych klas odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych na terenie elektrociepłowni - przez co bezpośrednio związani są z najnowszymi osiągnięciami rozwiązań techniki, automatyki i sterowania stosowanymi w bloku energetycznym, oraz szeroko pojętym osprzęcie elektro- i energetycznym. Już od roku trzech najlepszych uczniów z klasy technika automatyka otrzymuje stypendia ufundowane przez PGE Energii Ciepła. Obecnie wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać wsparcie finansowe, uczeń musi spełniać następujące kryteria: a) średnia ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,5; b) zdane wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacyjne w zawodzie; c) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.


W uroczystości wzięli udział m. in. : Prezes PGE Energii Ciepła Elektrociepłowni Oddział Gorzów Mirosław Rawa,  Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji PGE Katarzyna Lisiecka, Specjalista ds. szkolenia PGE Jerzy Brąglewicz, Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Renata Pliżga, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, poseł Elżbieta Płonka, Radna Rady Miasta Alicja Burdzińska.

Szanownym gościom dziękujemy za przybycie, a naszym stypendystom serdecznie gratulujemy!


 
Copyright © 2020 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.