Porozumienie ZSE - PWSZ Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2012 10:26

 

W dniu wczorajszym 14 marca 2012r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. o partnerskiej współpracy mającej zapewnić nieustanne podnoszenie jakości kształcenie młodzieży.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Elektrycznych oraz władze uczelni w osobach: rektora prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej oraz prorektora ds. organizacji i rozwoju dr Arkadiusza Wołoszyna.

Porozumienie przewiduje między innymi wymianę doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych, wspieraniu się w zakresie realizacji wspólnych projektów  dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze  przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami  i modułami studiów prowadzonymi w Uczelni.

 

A. Karasiński

Poprawiony: piątek, 16 marca 2012 10:40