Spotkanie z rodzicami uczniów klas 2, 3 i 4
tytuł nazwisko imie klasa zawód godz. sala data
mgr inż. Matczak Aneta 1aT5 technik elektryk 17:00 203 2019-09-17
mgr inż. Karasiński Artur 1bT5 technik mechatronik 17:00 105 2019-09-17
mgr Piechowiak Monika 1cT5 technik elektronik / technik automatyk 17:00 205 2019-09-17
mgr Tomicka Katarzyna 1dT5 technik informatyk 17:00 103 2019-09-17
mgr Szczypiór  Konrad 1gT5 technik  OZE/ technik energetyk 17:00 102 2019-09-17
mgr inż. Genge Marek 1eT5 technik teleinformatyk / technik informatyk 17:00 204 2019-09-17
mgr inż. Remiszewski Grzegorz 1pT5 technik programista 17:00 103 2019-09-18
mgr Ciuksza  Dariusz 1BS5 automatyk / mechatronik 17:00 302 2019-09-17
mgr Szefer Piotr 1aT4 technik elektryk 17:00 303 2019-09-16
mgr Leśko Krystyna 1bT4 technik mechatronik 17:00 203 2019-09-16
mgr Ludwiczak Magdalena 1cT4 technik elektronik / technik teleinformatyk  17:00 302 2019-09-16
mgr Jastrząb Dominika 1dT4 technik informatyk 17:00 105 2019-09-16
mgr Jastrzębska Barbara 1gT4 technik  OZE / technik energetyk 17:00 403 2019-09-16
mgr Wasiak Anna 1fT4 technik automatyk 17:00 402 2019-09-16
mgr inż. Jodko Patryk 1pT4 technik programista 17:00 102 2019-09-16
mgr Gołębiowski Jacek 1SBveg elektryk / elektronik 17:00 204 2019-09-16
mgr Cendrowska Marzanna 2Ta technik elektryk 17:00 402 2019-11-18
mgr Szmyt Hanna 2Tb technik mechatronik 17:00 303 2019-11-18
mgr Kowalski Paweł 2Tc technik elektronik / technik automatyk 17:00 202 2019-11-18
mgr Fabian Edyta 2Td technik informatyk 17:00 102 2019-11-15
mgr inż. Winiarski Piotr 2Te technik teleinformatyk / technik informatyk 17:00 203 2019-11-18
mgr inż. Kuźmińska Zuzanna 2Tg technik  OZE/technik energetyk 17:00 105 2019-11-18
mgr Leśnicki Roman 2Bve elektronik / elektromechanik 17:00 204 2019-11-18
mgr  Malinowska Ewa 2Bme elektryk / mechatronik 17:00 407 2019-11-18
mgr inż. Ląd Krzysztof 3Ta technik elektryk 17:00 403 2019-11-18
mgr Chudy Sylwia 3Tb technik mechatronik 17:00 409 2019-11-18
mgr inż. Krycki Marek 3Tc technik elektronik 17:00 205 2019-11-18
mgr Kril Joanna 3Td technik informatyk 17:00 103 2019-11-18
mgr Pańczyk Ewa 3Tf technik informatyk 17:00 306 2019-11-18
mgr Drążewska Iwona 3Te technik mechatronik /technik teleinformatyk 17:00 304 2019-11-18
mgr Przysiecka Katarzyna 3Tg technik  OZE/technik energetyk 17:00 101 2019-11-18
mgr  Juszczak Małgorzata 3Bve elektronik/elektromechanik 17:00 302 2019-11-18
mgr Fedyniuk Piotr 4Ta technik elektryk 17:00 104 2019-11-18
mgr Hojan Monika 4Tb technik mechatronik 17:00 401 2019-11-18
mgr Dębski Karol  4Tc technik elektronik 17:00 305a 2019-11-18
mgr Janicka Lucyna 4Td technik informatyk 17:00 404 2019-11-18
mgr Żmudzińska Karolina 4Te technik energetyk /technik teleinformatyk 17:00 305b 2019-11-18
mgr inż Stankowski Marcin 4Tg technik  OZE 17:00 102 2019-11-18
mgr Ziemba Iwona 4Tf technik informatyk 17:00 410 2019-11-18
Spotkanie z kierownikiem internatu  mgr inż. Zuzanną Kuźmińską godz. 16:30 sala 104 (tylko klasy po szkole podstawowej)
Uwaga !  od godz. 17:30 do 18:30 spotkanie z nauczycielami uczącymi