Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów  klas 1 i 2
tytuł Wychowawca   klasa zawód godz. sala data
mgr inż. Klek Krzysztof 1Ta technik elektryk 17:00 105 27.05.2024
mgr Chudy  Sylwia 1Tb technik mechatronik 17:00 409 27.05.2024
mgr Szefer Piotr 1Tc technik elektronik  17:00 104 27.05.2024
mgr inz. Szczypiór  Konrad 1Td technik informatyk 17:00 302 27.05.2024
mgr Fabian Edyta 1To technik OZE/technik elektryk 17:00 S4 27.05.2024
mgr inż. Jodko Patryk 1Tk technik automatyk 17:00 102 27.05.2024
mgr Jastrząb  Dominika 1Th  technik robotyk 17:00 S7 27.05.2024
mgr zast. Szmyt Hanna 1Tf technik informatyk / technik programista 17:00 S3 27.05.2024
mgr Ludwiczak Magdalena 1Tp technik programista 17:00 S5 27.05.2024
mgr inż.  Ląd  Krzysztof 1BSe elektryk 17:00 306 27.05.2024
mgr inż.  Górnik- Durkacz Sabina 1BSm elektronik/mechatronik/elektronik 17:00 305A 27.05.2024
mgr Kowalski Paweł 2Ta technik elektryk 17:00 202 27.05.2024
mgr Piechowicz Danuta 2Tb technik mechatronik 16:30 401 24.05.2024
mgr Ziemba Iwona 2Tc technik elektronik  16:30 203 24.05.2024
mgr  Kubejko Mieczysław  2Td technik informatyk 17:00 S6 27.05.2024
mgr Leśnicki Roman 2To technik OZE 17:00 205 27.05.2024
mgr Kril Joanna 2Tk technik automatyk 17:00 303 27.05.2024
mgr inż. Miąsko Ryszard 2Th technik mechatronik / technik robotyk 17:00 304 27.05.2024
mgr inż. Mamet Lidia 2Tf technik informatyk / technik programista 17:00 3 27.05.2024
mgr  Cywicka Danuta 2Tp technik programista 17:00 403 27.05.2024
mgr Patalas Ryszard 2BSm elektronik, elektromechanik, mechatronik 17:00 101 27.05.2024
mgr Starzyński Sławomir 2BSe elektryk 17:00 103 27.05.2024