Dyrekcja

Dyrektor mgr inż. Stanisław Jodko

Wicedyrektor mgr inż. Artur Karasiński

Wicedyrektor mgr Krystyna Leśko

Wicedyrektor mgr inż. Aneta Matczak