Psychologist-bro

Pedagog specjalny

Zakres działań pedagoga specjalnego :


 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.
 • Wsparcie rodziców oraz uczniów:
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rodzicom,
 • uczniom,
 • nauczycielom
 • współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Gabinet nr 11, Dąbrowskiego 33
mgr Dominika Kowalczyk

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GODZINY PRACY

11.00-14.00

 

7.30-14.00

GIM – Grobla68A

7.30-13.00

 

7.30-12.30

Godzina konsultacyjna – poniedziałek godzina 14:00 – 15:00

Poza wyznaczonymi godzinami wszystkie sprawy pedagogiczne proszę kierować do zastępcy dyrektora mgr Krystyny Leśko gab. 206

Drogi Uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Kontakt:

mgr Krystyna Leśko
lesko@elektryk.gorzow.pl
tel. 95 7223639 w. 123
kom. 667659296