Documents-amico

mLegitymacja

W celu uzyskania dostępu do mLegitymacji wymagana jest instalacja aplikacji mObywatel z Sklepu Play lub App Store w zależności od tego jaki system jest w telefonie.

W celu utworzenia mLegitymacji uczeń powinien wysłać wiadomość e-mail na adres mlegitymacja@zsegw.pl z następującymi informacjami:
  • imię i nazwisko,
  • klasa,
  • data wydania i nr legitymacji (z legitymacji papierowej),
  • skan zdjęcia – instrukcja

PS. Skan zdjęcia nie dotyczy uczniów którzy mieli już mlegitymycję i stracili do niej dostęp lub utraciła ważność.

 

UWAGA!
W przypadku zmiany telefonu, usunięciu aplikacji mObywatel, zapomnieniu hasła do aplikacji lub wyczyszczeniu pamięci podręcznej aplikacji mObywatel użytkownik traci dostęp do mLegitymacji i trzeba wygenerować nowy kod QR (Kod aktywacyjny mLegitymacji jest jednorazowy).