Psychologist-amico

Psycholog

Psycholog udziela wsparcia i pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  • Wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu talentów
  • Pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne i budować skuteczne zespoły
  • Pomaga rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i zdiagnozować silne strony

 

  • Pomaga rodzicom spojrzeć szerzej na świat ich dzieci
  • Zapoznaje rodziców ze skutecznymi metodami komunikacji z dziećmi
  • Wskazuje możliwości uzyskania dalszych konsultacji w placówkach w regionie

  • Współuczestniczy z nauczycielami w rozwią­zy­wa­niu bieżących problemów wycho­waw­czych uczniów i rozwijaniu ich potencjału
  • Dzieli się wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych
  • Pomaga wypracować indywidualną formę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tych, którzy wykazują szczególne uzdolnienia

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Gabinet nr 12, Dąbrowskiego 33
mgr Klaudia Dąbrowska

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GODZINY PRACY

8.40-13.00

GIM – Grobla68A

8.40-13.20

8.45-14.45

 

8.40 -13.20

9.00-14.30

Godzina konsultacyjna – środa godzina 14.45 – 15.30

Porad i wsparcia psychologicznego udziela Klaudia Dąbrowska