Psychologist-rafiki

Pedagog

Zakres działań pedagoga szkolnego

Zakres działań pedagoga szkolnego obejmuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, a w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki w stosunku do uczniów,
 • analizowanie ocen i frekwencji uczniów,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 • współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Gabinet nr 112, Dąbrowskiego 33
mgr Joanna Józwa Jelinčić

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

GODZINY PRACY

 

8.00-14.25

 

8.00-13.00

 

8.00-13.30

 

09.30-14.45

 

8.05-12.45

GIM – Grobla68A

Godzina konsultacyjna – czwartek godzina 14.45-15.30

Poza wyznaczonymi godzinami wszystkie sprawy pedagogiczne proszę kierować do zastępcy dyrektora mgr Krystyny Leśko gab. 206

Drogi Uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Kontakt:

mgr Joanna Józwa Jelinčić
joanna.jozwa@gmail.com
tel. 95 7223639 w. 137

mgr Krystyna Leśko
lesko@elektryk.gorzow.pl
tel. 95 7223639 w. 123
kom. 667659296