Oracle Academy

Zespół Szkół Elektrycznych przystąpił do programu  Oracle Academy.  Oracle jest największą na świecie firmą zarządzającą bazami danych.

Akademia Oracle zapewnia szereg bezpłatnych zasobów dydaktycznych aby pomóc uczniom w rozwijaniu podstawowej wiedzy komputerowej i umiejętności dostosowanych do standardów branżowych i przy użyciu aktualnych technologii .

Oracle Academy pomaga przygotować się na sukces dzięki praktycznemu doświadczeniu komputerowemu i praktycznym umiejętnościom technicznym.

Jako globalny, filantropijny program edukacyjny Oracle, Oracle Academy rozwija edukację komputerową na całym świecie w celu zwiększenia wiedzy, innowacji, rozwoju umiejętności i różnorodności w dziedzinach technologii.

Oprócz szkoleń z języka SQL oraz PL/SQL dostępne są również inne kursy i szkolenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i przystąpienia do programu skontaktuj się z lokalnym instruktorem Oracle.

Instruktor Oracle
mgr inż. Lidia Mamet