Nabór na rok szkolny 2024/2025

Platforma E-NABÓR do szkół ponadpodstawowych na rok 2024/2025

załączniki:

 1. E-nabór – ważne informacje
 2. Harmonogram rekrutacji 2024/2025
 3. Regulamin rekrutacji
 4. Terminy rekrutacji
 5. Zarządzenie nr 11/2024 LKO
 6. Zarządzenie nr 16/2024 LKO
 7. Załącznik do zarządzenia nr 16/2024 LKO

TECHNIKUM NR 7

Zawody
Języki obce
Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania
Planowana liczba oddziałów dla uczniów po szkole podstawowej (5-letnie)
Technik elektryk
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik elektronik
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik informatyk
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik mechatronik
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik automatyk
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik programista
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5
Technik robotyk
angielski
niemiecki
fizyka
język obcy
0,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

Zawody
Języki obce
Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania
Planowana liczba oddziałów dla uczniów po szkole podstawowej (3-letnia)
Elektryk
angielski
technika
informatyka
0,5
Mechatronik
angielski
technika
informatyka
0,5
Elektromechanik
angielski
technika
informatyka
0
Elektronik
angielski
technika
informatyka
0,5
Automatyk
angielski
technika
informatyka
0,5
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
angielski
technika
informatyka
0
Rozpocznij naukę w „Elektryku”, naprawdę warto!
 
Oferujemy naszym uczniom m.in.:
– bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego,
– świetne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
– bardzo dobrze wyposażone pracownie i laboratoria do nauki zawodu,
– nowoczesne pracownie komputerowe,
– multimedialne centrum informacji,
– siłownię,
– kawiarenkę szkolną,
– wsparcie stypendialne,
– szereg imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
– opiekę wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry,
– Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC,
– Lokalną Akademię Cisco,
– akredytację ośrodka egzaminacyjnego OKE w Poznaniu do przeprowadzania egzaminów we wszystkich kształconych w szkole zawodach,
– kontakty i wymianę międzynarodową z rówieśnikami z innych krajów w ramach projektu Comenius.
 
Szkoła bierze udział w następujących projektach unijnych:
– „Nowoczesne zawody informatyczne dla szkół zawodowych”
– „Akademia kompetencji zawodowych” – kursy:
 • eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV,
 • ECDL

– „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”

 • kurs: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV,
 • zajęcia z języka obcego zawodowego,
 • zajęcia IT: Zarządzanie informacją,
 • kurs: Komputerowe wspomaganie projektowania,
 • kurs ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych),
 • kurs: Programowanie obrabiarek CNC,
 • warsztaty: Projektowanie urządzeń sterowanych mikrokontrolerami,