ELEKTRONIK

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, podejmij naukę w zawodzie elektronik. Zawód ten daje gwarancję zatrudnienia i ciekawej pracy, którą możesz wykonywać indywidualnie lub zespołowo.  Monterzy elektronicy mogą podejmować pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach montażu i konserwacji urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje:
EE.3 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektrycznych:

 • Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych (elementy i układy elektroniczne, lutowanie ręczne i automatyczne)
 • Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych (montaż elementów za pomocą zacisków, wtyków i gniazd, śrub, pomiary parametrów układów)
 • Instalowanie urządzeń elektronicznych (instalacja kablowa, elementy systemu telewizji satelitarnej, monitoringu)
 • Konserwację instalacji urządzeń elektronicznych (pomiary elektryczne i elektroniczne, lokalizacja i usuwanie usterek)

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektronik po ukończeniu nauki osiągnie następujące umiejętności:

 1. Wykonuje konserwację i naprawy systemów komputerowych, obejmujące jednostki centralne i urządzenia peryferyjne, elektronicznych maszyn biurowych, sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń radiokomunikacyjnych.
 2. Wykonuje montaż elementów i podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, wskaźników, układów zasilania, regulacji i sterowania.
 3. Posługuje się miernikami wielkości elektrycznych, miernikami elektronicznymi, generatorami przebiegów elektrycznych, oscyloskopami, specjalistycznymi przyrządami technologicznymi.
 4. Sprawdza działanie i współdziałanie mechanizmów i podzespołów elektromechanicznych w maszynach biurowych, urządzeniach radiokomunikacyjnych i sprzęcie audiowizualnym oraz dokonuje zabiegów konserwacyjnych lub wymiany elementów uszkodzonych.
 5. Uczestniczy w procesie produkcji elektronicznych urządzeń automatyki przemysłowej i instalacji systemów automatyki w obiektach przemysłowych.
 6. Wykonuje konserwację i naprawy rzutników, magnetofonów, magnetowidów, odtwarzaczy DVD, kamer i monitorów, wzmacniaczy, przetworników elektroakustycznych, odbiorników radiowych i telewizyjnych.

  Opracowanie: mgr inż. Sabina Górnik-Durkacz