ELEKTRYK

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z urządzeń oraz maszyn zasilanych z instalacji i sieci energetycznych.

Ten profil zawodowy obejmuje wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych: elektrotechnikę, podstawy elektroniki, urządzenia i aparaty elektryczne, maszyny oraz instalacje elektryczne.

Program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Technologia i materiałoznawstwo elektryczne,
 • Instalacje elektryczne,
 • Maszyny elektryczne,
 • Elektroenergetyka,
 • Pracowania elektrotechniki i elektroniki,
 • Pracownia instalacji elektrycznych,
 • Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę,  stanowiącą podstawę do uzyskania potwierdzonych egzaminem następujących kwalifikacji:

EE.5 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania, napraw i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji oraz sieci elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
 • w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
  • w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

mgr inż. Krzysztof Ląd