Dobiega końca 22 edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i ogromny sukces drużyny naszej szkoły „Chicky Floppa Company”, reprezentowanej przez uczniów klasy IV TE w składzie: Jakub Dadun, Dominik Folek, Jakub Sergiejczuk, Jakub Molski, którzy jako jeden z 8100 zespołów z całej Polski zakwalifikowali się do finału. Dnia 25.04.2024r. w  siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będą rywalizować o jak najwyższy wynik inwestycyjny.  

 Anna Raczewska