TECHNIK AUTOMATYK

Co należy rozumieć pod pojęciem „AUTOMATYKA”?

Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Czym zajmuje się automatyk?

Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji.

Automatyk zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.

Miejscem pracy automatyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

Jaką wiedzę zdobywa automatyk podczas nauki w technikum?

Nauka w szkole trwa 5 lat, podczas której przyszły automatyk zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 • elektrotechniki i elektroniki,
 • pomiarów przemysłowych (wielkości elektrycznych – stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia, zawartości harmonicznych; wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego i kątowego),
 • urządzeń i układów automatyki (eksploatacja i diagnostyka czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych, urządzeń pneumatycznych),
 • sterowników programowalnych (programowanie sterowników Programmable Logic Controller i diagnostyka instalacji wyposażonych w sterowniki Programmable Logic Controller),
 • symulacji procesów automatyki (obserwacja i analiza zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicznym – temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium).

Nauczanymi językami są język niemiecki i angielski.

Przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym są matematyka i fizyka.

Jakie kwalifikacje uzyskuje automatyk po ukończeniu technikum?

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum?

Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.

Jakie są perspektywy zawodowe automatyka?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
 • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Automatyk może:

 • pracować jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.

Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu.

Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, co oznacza, że automatyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy.