TECHNIK ELEKTRONIK

Zawód, który był, jest i będzie bardzo ważny dla każdej współczesnej gospodarki. Stopień zelektronizowania całokształtu funkcjonowania człowieka 21 wieku wymaga ogarnięcia i przyswojenia wiedzy i umiejętności adekwatnych do postępów rozwoju nauki i techniki w bliższym i dalszym otoczeniu człowieka.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik-elektronik będzie przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych, jak:

  • wykonywanie instalacjikonserwacji i naprawy systemów komputerowych, elektronicznych maszyn biurowych, sprzętu audiowizualnego oraz innych urządzeń zawierających układy elektroniczne,
  • posługiwać się miernikami elektrycznymi, elektronicznymi, generatorami, oscyloskopami, specjalistycznymi przyrządami.

W ramach 4-letniej nauki uczeń ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji potrzebnych do uzyskania tytułu technika:

  • EE.3 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Umiejętności do wykonywania wyżej wymienionych zadań technik elektronik nabywa w trakcie zajęć praktycznych:

  • Pracownia elektrotechniki i elektroniki (układy elektryczne i analogowe elektroniczne)
  • Pracownia instalacji i urządzeń elektronicznych (systemy alarmowe, instalacja urządzeń elektronicznych)
  • Specjalizacja (sterowniki PLC, programowanie i projektowanie układów z mikrokontrolerami)
  • Zajęcia praktyczne
 

Technik elektronik  może pracować  przy procesie produkcji elektronicznych urządzeń automatyki przemysłowej, może instalować systemy automatyki w obiektach przemysłowych oraz wykonywać  instalacjekonserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych takich jak: telewizory, monitory, rzutniki odtwarzacze CD, DVD, odbiorniki satelitarne, kamery, systemy alarmowe.