TECHNIK ELEKTRYK

Chcesz dowiedzieć się:
Co to jest prąd, jak przesyłać i magazynować energię, samodzielnie łączyć instalację?

Tylko „MY” przekażemy Ci wiedzę teoretyczną i praktyczną w sposób prosty, przyjazny i przyjemny na wiele interesujących tematów z dziedziny elektryczności. Zapewnimy dostęp do najnowszych nowinek technicznych oraz możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie stosowanym w różnych gałęziach przemysłu.

Tylko u nas zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu elektryki, która umożliwi szybkie dostosowanie się do postępującej i zmieniającej się gwałtownie myśli technicznej.

W ramach 4-letniej nauki będziesz miał możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do uzyskania tytułu technika.

EE.5 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zastanawiasz się co będziesz robił po skończeniu Technika Elektryka?
Bez żadnych obaw będziesz mógł podjąć dalszą naukę na uczelniach technicznych, ale także będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zakładach oraz założenia własnej firmy zajmującej się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem.

Technik elektryk  posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i telekomunikacji.

Absolwenci naszej szkoły w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłowych, zakładach transportu kolejowego, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.