TECHNIK INFORMATYK

Informatyka jest dziedziną techniki i nauki, która łączy w sobie przetwarzanie informacji oraz technologie wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Technik informatyk przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Projektuje i buduje sieci komputerowe. Buduje dynamiczne witryny, tworzy aplikacje, skrypty i aplety zarówno wykonywane po stronie klienta jak i serwera.

Technik informatyk to gruntowne kształcenie ogólne i techniczne:

 • 1950 godzin kształcenia ogólnego
 • 420 godzin rozszerzonej matematyki i fizyki
 • 1500 godzin kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego:

ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMTYCZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

 • Systemy operacyjne,
 • Urządzenia techniki komputerowej,
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Sieci komputerowe,
 • Aplikacje internetowe,
 • Systemy baz danych,
 • Programowanie,
 • Multimedia,
 • Język obcy zawodowy.