TECHNIK MECHATRONIK

Czym jest mechatronika?

Słowo mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań np. przez zmianę oprogramowania i potrafią komunikować się z człowiekiem.

Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.

Ze względu na jej interdyscyplinarność, trudno klasyfikować jest zawód technika mechatronika. Formalnie jest on przypisany do branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej, ale biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika, mogłaby ona być klasyfikowana również w branży mechanicznej.
Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów automatyków, mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków.

Technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym zawodem, poszukiwanym na rynku pracy.

Program nauczania obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy mechatroniki
 • Rysunek techniczny
 • Mechanikę techniczną
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Pracownię urządzeń mechatronicznych
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Pracownię elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownię technologii mechanicznej
 • Praktykę zawodową

W trakcie cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Są to:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

   Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

  • Projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
  • Obsługa i programowanie robotów przemysłowych
  • Obsługa i programowanie sterowników PLC
  • Automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
  • Projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • Diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
  • Montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.),
  w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • Może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.