Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Technik OZE)

Co to są odnawialne źródła energi?

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównie o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • organizuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • kontroluje pracę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządza kosztorysy oraz oferty i umów dotyczących energetyki odnawialnej.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie mógł uzyskać dwie kwalifikacje:

 • BD.17 – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • BD.18 – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Gdzie znajdzie zatrudnienie?

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających niekonwencjonalną energię elektryczną
  (elektrownie,  zakłady energetyczne, zakłady ciepłownicze, zakłady wydobywcze i magazynujące paliwa),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.