Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego. W 2024 r. przypada rocznica 100-lecia: reform gospodarczych Władysława Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka” – jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej, jaką napisano w Polsce.

 „Kierując się słowami Władysława Grabskiego: «Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego», 21.05.2024r. uczniowie klas pierwszych: TB, TD, TC, TO mieli okazję, w trakcie spotkaniu z przedstawicielami Banku PKO BP, poznać zasady tworzenia i zarządzania zrównoważonym budżetem domowym, zobaczyć jak stworzyć i dbać o poduszkę finansową i budować swoją zdolność kredytową od najmłodszych lat oraz racjonalnie gospodarować budżetem.