W krainie wiatraków


W dniach 3-5 czerwca br. uczestnicy projektu „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do największego w Europie kompleksu   farm wiatrowych zlokalizowanego na terenie gminy Darłowo. Aktualnie składa się on z 111 wiatraków o łącznej mocy 250 MW.Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z kluczowymi etapami procesu inwestycyjnego farm wiatrowych, budową i eksploatacją turbin wiatrowych oraz kształtowanie świadomości proekologicznej.

Budowa farm wiatrowych jest niezbędna, aby można było zrealizować zadania związane z przyjętym przez Unię Europejską pakietem klimatyczno – energetycznym (3 x 20), zakładającym redukcję CO2 o 20% w roku 2020 w stosunku do 1990 r., wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. oraz osiągnięcie do tego czasu 20% oszczędności energii.

Ze szczegółami przedsięwzięcia, jakim są farmy wiatrowe, uczestnicy wycieczki zostali zapoznani w trakcie spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Darłowo. Zastępca Wójta Gminy, pani Izabela Sielska podkreśliła, że proces inwestycyjny budowy farm wiatrowych trwa bardzo długo, nawet kilka lat. Oprócz znalezienia lokalizacji spełniających określone warunki wiatrowe, środowiskowe i infrastrukturalne inwestor musi spełnić cały szereg wymogów formalno-prawnych, a uzyskanie stosownych pozwoleń trwa często kilkanaście miesięcy. Przykładowo, przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzane są
w rozważanej lokalizacji przynajmniej 12. miesięczne pomiary wiatru. Jeżeli ich wyniki okażą się zachęcające, potwierdzona zostanie możliwość odbioru energii parku wiatrowego przez krajowy system elektroenergetyczny, konieczne jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, co z kolei musi być poprzedzone sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko. Podstawą do takiego opracowania jest analiza emisji hałasu i pól elektromagnetycznych oraz monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny w okolicy planowanej inwestycji, które prowadzi się przez okres co najmniej jednego roku.

Potem następują wielomiesięczne procedury związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZG), które omówiła pani Karolina Wojciechowska - główny specjalista inwestycji, pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych. Podsumowując stwierdziła, że cała procedura planistyczna i środowiskowa poprzedzająca realizację inwestycji budowy farm wiatrowych, kończy się otwartą dyskusją ze społecznością lokalną.

Następnie pan Janusz Sobieraj - referent dróg i komunikacji - przedstawił uczestnikom spotkania prezentację ilustrującą etapy montażu turbin wiatrowych oraz omówił korzyści płynące z funkcjonowania farmy wiatrowej. Podkreślił, że gmina uzyskuje z instalacji turbin konkretne zyski w postaci podatków, które stanowią już znaczącą część jej budżetu. Ponadto na terenie gminy poprawiła się infrastruktura drogowa. Zbudowano nowe drogi dojazdowe oraz wyremontowano niektóre odcinki istniejących dróg publicznych. Na elektrowniach wiatrowych zyskuje gmina, ale także poszczególni mieszkańcy dzięki podpisanym umowom dzierżawy lub służebności na posadowienie elementów elektrowni wiatrowej.


Kolejnym etapem w programie wycieczki było zwiedzanie farmy wiatrowej „Nowy Jarosław”  usytuowanej w Krupach, Sińczycy i Nowym Jarosławiu. Aktualnie na farmie znajduje się 11 turbin wiatrowych General Electric GE 2.5 xl o mocy 2,5 MW. Zostały one zainstalowane na stalowych masztach o wysokości 100 m. Maszty te posadowiono na żelbetowych fundamentach o średnicy 26 m, zagłębionych w gruncie na głębokości ok. 3 m pod poziomem terenu. Uczniowie w trakcie zwiedzania farmy zapoznali się z wnętrzem oraz wyposażeniem turbiny wiatrowej. Duże wrażenie na zrobiły na nich rozmiary poszczególnych elementów wiatraków.

Wytworzona przez farmę wiatrową energia elektryczna jest dostarczana podziemnymi liniami kablowymi 30 kV do stacji elektroenergetycznej (GPZ) 30/110 kV w Sińczycy, która była kolejnym punktem naszej wycieczki. Tutaj przesłana energia jest transformowana na poziom napięcia 110 kV
i przesyłana dalej.

Oprowadzający po stacji transformatorowej pracownik farmy zapoznał zwiedzających
z technicznymi aspektami produkcji energii z wiatru. Podkreślił, że elektrownie wiatrowe są urządzeniami zamkniętymi i bezobsługowymi. Sterowanie pracą elektrowni odbywa się zdalnie, za pomocą światłowodów, które są wyprowadzone z każdego wiatraka.

Uczestnicy wyjazdu w trakcie zwiedzania elektrowni wiatrowych zadawali liczne pytania na temat funkcjonalności inwestycji i zastosowanej na farmie technologii. Po wysłuchaniu wyczerpujących odpowiedzi nabrali przekonania, że Darłowskie Centrum Energetyczne jest dobrym przykładem ekonomicznych i ekologicznych korzyści, jakie dają zasoby energii wiatrowej.

W czasie wolnym uczestnicy wycieczki zwiedzili w towarzystwie przewodnika zabytkowe obiekty Darłowa: podzamcze Zamku Książąt Pomorskich, starówkę z arkadowymi kamieniczkami z XVIII wieku, Ratusz Miejski z 1725 r. z fontanną „Pomnik rybaka”, XIV-wieczny Kościół Mariacki, Bramą Wysoką oraz gotycką kaplicę św. Gertrudy.

W ramach relaksu uczniowie korzystali z uroków plaży oraz nadmorskiej miejscowości Bobolin.

Z wycieczki wszyscy jej uczestnicy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i nowej wiedzy, a i pogoda nie zawiodła.


mgr Ryszard Patalas

mgr Dariusz Ciuksza

mgr inż. Zuzanna Kuźmińska

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.