AUTOMATYK

Automatyk zajmuje się montowaniem, uruchamianiem, użytkowaniem, konserwacją i naprawą urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Montuje i demontuje elementy, podzespoły i urządzenia: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, pneumatyczne, a także hydrauliczne w urządzeniach i systemach automatyki. Podłącza i uruchamia (dokonuje tzw. rozruchu) urządzenia automatyki przemysłowej oraz wykonuje niezbędne regulacje tych urządzeń. Wykonuje naprawy i konserwacje urządzeń i systemów automatyki.

Kwalifikacje:
ELM.01 – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

  • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
  • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.