Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego „Wybieram Gorzów” – Maciej Henryk Woźniak i Robert Piotrowski spotkali się 25 marca br. z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych i przedstawili argumenty za zmianą nazwy miasta na Gorzów. O tym, czy zmiana nastąpi najpierw zdecydują mieszkańcy podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta

– Po pierwsze nazwa miasta jest podstawą jego tożsamości i podmiotowości, powinna wynikać z historycznej tradycji – tłumaczył Maciej Henryk Woźniak, były prezydent Gorzowa w l. 1994-1998, senator VII kadencji. Gorzów – tak Polacy we Lwowie około 1915 r. nazywali niemieckie miasto Landsberg an der Warthe i tę nazwę przywieźli polscy osadnicy, którzy przyjechali tu 27 marca 1945 r. z Wągrowca. Zmiana ta oznacza, więc powrót do historycznej polskiej nazwy, oznacza tym samym oddanie szacunku Polakom, którzy miasto nazwali – kontynuował  M.H. Woźniak.

Kolejne argumenty jakie się pojawiły to, że dzisiejsza nazwa miasta wprowadza w błąd, bo Gorzów Wielkopolski leży w województwie lubuskim, a nie wielkopolskim i jest siedzibą wojewody lubuskiego. Nazwa miasta jest też świadectwem rangi, prestiżu miasta. Dookreślane przymiotnikami geograficznymi są małe miasta, a nie duże stolice województw. Zresztą w mowie potocznej wszyscy posługujemy się nazwą Gorzów.

O tym, że całe przedsięwzięcie związane ze zmianą nazwy miasta przebiegnie w prosty sposób tłumaczył Robert Piotrowski, historyk regionalista. – Najpierw miasto zorganizuje konsultacje społeczne, w których wypowiedzą się mieszkańcy, potem decyzję  w tej  sprawie podczas głosowania podejmą radni Rady Miasta. Następnie sprawa trafi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który stosownym rozporządzeniem od 1 stycznia 2026 r. zmieni nazwę miasta. Od razu podkreślamy, że w związku ze zmianą nazwy miasta nie będzie potrzeby wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportów, ani żadnych legitymacji czy innych dokumentów – informował R. Piotrowski.   

Więcej informacji na temat inicjatywy zmiany nazwy miasta na stronie:  wybieramgorzow.pl