Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

W tym zawodzie zdobędziesz wiedzę z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych, po zakończonej nauce będziesz w stanie: rozbudowywać, modernizować i naprawiać kablowe oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne (w tym światłowody), wykonywać instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne w budynkach.

Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych odgrywają dużą role w rozwoju sieci 5G.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) montowania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
  2) montowania i uruchamiania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
  3) konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
  4) testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 
Kwalifikacje zawodowe:
EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych