progeCAD.pl banner
Elektryk w gronie najlepszych
Rok szkolny 2022/2023

03.02 2023 grupa 13 uczniów reprezentowała szkołę na XLVI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Zawody II stopnia części A odbyły się na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rywalizacja odbywała się w siedmiu grupach tematycznych:

 • AUTOMATYKA
  • Jastrzębska Małgorzata (4cT5 Tech. 7 sp)
  • Nowogram Bartłomiej (4bT4 Tech. 7)
 • ELKTRONIKA  
  • Owczarek Marcel (4bT5 Tech. 7 sp)
 • ELEKRONIKA MEDYCZNA  
  • Picho Jakub (4bT5 Tech. 7 sp)
  • Miś Bartosz (4cT4 Tech. 7)
 • ELEKTRYKA
  • Klimas Michał (2Th Tech. 7 sp)
  • Kowalski Bartosz (2Th Tech. 7 sp)
 • INFORMATYKA
  • Sarris Youssef (4dT5 Tech. 7 sp)
  • Kuchowicz Piotr (4pT5 Tech. 7 sp)
 • MECHATRONIKA  
  • Błotniak Michał (4bT4 Tech. 7)
  • Wielgus Bartosz (4bT4 Tech. 7)
 • TELEFINFORMATYKA  
  • Sergiejczuk Jakub (3Te Tech. 7 sp)
  • Wolniewicz Tymon (4cT4 Tech. 7)

W każdej grupie uczniowie rozwiązywali zestaw 50 pytań oraz zadań tekstowych w czasie 120 minut. Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło patronatem honorowym Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Do  II etapu części B w której realizowane są zadania praktyczne dostało się pięciu uczniów:

 • AUTOMATYKA
  • Jastrzębska Małgorzata (4cT5 Tech. 7 sp)
 • INFORMATYKA
  • Sarris Youssef (4dT5 Tech. 7 sp)
  • Kuchowicz Piotr (4pT5 Tech. 7 sp)
 • MECHATRONIKA 
  • Błotniak Michał (4bT4 Tech. 7)
 • TELEFINFORMATYKA 
  • Wolniewicz Tymon (4cT4 Tech. 7)

Zawody miały miejsce w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu  w czwartek 23 lutego 2023 r. W ramach tego etapu olimpijczycy realizowali dwa zadania praktyczne z swojego obszaru tematycznego. W ramach finałów odbywających się  24 lutego uczniowie odpowiadali na pytania opracowane przez Akademie Górniczo-Hutniczą


W grupie tematycznej teleinformatyka Tymon Wolniewicz uzyskał VI miejsce i status laureata.
W grupie informatycznej Youssef Sarris uzyskał IX miejsce a Piotr Kuchowicz miejsce X.
Pozostali uczniowie również uzyskali wysokie miejsca – Michał Błotniak XIV miejsce i Małgorzata Jastrzębska  XVII.

Luareaci Olimpiady, oprócz nagród rzeczowych otrzymali indeks do wielu wyższych uczelni technicznych w Polsce w tym na AGH w Krakowie. Dodatkowo laureaci oraz finaliści tej Olimpiady zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Gratulujemy!!!

Wszystkim uczniom biorącym udział w Olimpiadzie dziękujemy za zaangażowanie i godne reprezentowanie siebie i szkoły. Dziękujemy nauczycielom przygotowujących uczniów do tej Olimpiady.


 
Copyright © 2023 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.