UWAGA UCZESTNICY STAŻY  W RAMACH PROJEKTU
„TELETRONIK”

 

W związku z  odpowiedzią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego osób niepełnoletnich na dzień zakończenia stażu uczestniczących w stażach w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Kapitała Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.2

INFORMUJEMY

że wysokość stypendium dla osób niepełnoletnich na dzień zakończenia stażu zmienia się z 700 zł na 900 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich niepełnoletnich uczestników staży o zgłaszanie się do księgowości ZSE pokój 107 celem odebrania aneksów do umowy  i podpisania przez prawnych opiekunów.

 

  

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.