Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane
Rok szkolny 2018/2019

7 grudnia 2018 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

Prezes Rady Ministrów przyznaje swoje Stypendium najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W roku szkolnym 2018/ 2019 takim stypendystą został uczeń klasy IVTB Stanisław Klat, który na świadectwie ukończenia klasy trzeciej miał średnią 5,56. Stanisław jest także Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

mgr Magdalena Ludwiczak


 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Elektrycznych Gorzów Wlkp.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.