Uczniowie z klas czwartych spotkali się 29 maja br. ze specjalistą psychoterapii uzależnień w ramach warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych. Kolejne spotkania w czerwcu.

Łukasz Krzeszowski, specjalista psychoterapii uzależnień z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadził warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pod kątem uzależnień. – Rozmawiamy o uzależnieniach od telefonu, komputera, e-papierosa, narkotyków, leków, alkoholu oraz innych, o prawnych aspektach związanych z uzależnieniami, formach proponowanej pomocy, ale także jak zachować się w sytuacji, gdy znajomy, może ktoś z rodziny jest pod wpływem środków uzależniających – tłumaczy Ł. Krzeszowski. Uczniowie mieli także możliwość sprawdzić, jak wygląda zniekształcone postrzeganie świata przez alkogogle i narkogogle.

Anna Zaleska