TECHNIK ROBOTYK

Czym jest robotyka?

Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Czym zajmuje się robotyk? Jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są roboty, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Rozwój robotyki wpływa na częstsze i coraz powszechniejsze stosowanie robotów w życiu człowieka, poprawiając jego jakość. Miejscem pracy robotyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły. Jaką wiedzę zdobywa robotyk podczas nauki w technikum? Nauka w szkole trwa 5 lat, podczas której przyszły robotyk zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:
 • automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki
 • urządzeń i układów robotyki (eksploatacja i diagnostyka czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych, urządzeń pneumatycznych),
 • symulacji procesów robotyki (obserwacja i analiza zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicznym – temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium).
Nauczanymi językami są język niemiecki i angielski. Przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym są matematyka i fizyka. Jakie kwalifikacje uzyskuje robotyk po ukończeniu technikum? Technik robotyk [311413] – Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania 2 kwalifikacji: ELM.07 – Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki Jakie są perspektywy dalszej nauki po ukończeniu technikum? Uzyskanie tytułu technika robotyki stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą: robotyka, automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka. Jakie są perspektywy zawodowe robotyka? Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robotyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji zrobotyzowanych,
 • obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych,
 • programowania robotów przemysłowych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,
 • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.
Robotyk może:
 • pracować jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
 • podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,
 • uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • podjąć studia na uczelniach wyższych.
Zaletą zawodu robotyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, gdyż postęp wciąż idzie do przodu. Robotyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy.